Lucie testovací stránka

Skáče bleška po písku,

hledá kdo je nablízku.

Alík leží na břiše,

hned má blešku v kožiše. Je to bleška sportovec, nechytíš ji jasná věc.

Pozor pejsku Aliku,

umyj blešku z kožichu.

Vtipná básnička vždycky zlepší den. 

A co třeba Když jsem šel z hospody, zakopl jsem o schody...?

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pokud si prohlížíte náš web, sledujeme, z jakého zařízení k němu přistupujete a co vás zajímá. Pokud u nás nakoupíte, pak pracujeme také s vašimi osobními údaji.

Zpracováváme následující osobní údaje:

identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, resp. u právnických osob firma, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;

údaje o vašem chování na webu, zejména odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;

údaje související s využitím call centra, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy

proč vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. S vaším souhlasem předáváme údaje třetím stranám pro zobrazení nabídek na dalších webech. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo u nás nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, nebo pokud s námi komunikujete.

kdo vaše údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech a našim partnerům.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

a/ v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, jak je uvedeno v části Když u nás nakoupíte, konkrétně:

 • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnostem GOPAY s.r.o, IČO: 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá
 • přepravním partnerům, zejména společnostem DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČO: 25683446, se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, pokud vám doručují vaši objednávku;
 • našim partnerům v rámci partnerského prodeje, pokud vám zboží z vaší objednávky dodává některý z těchto partnerů, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží a jeho případné reklamace;

b/ na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Takovými zpracovateli jsou:

 • společnosti koncernu ette capital a.s., jehož součástí je společnost sunette s.r.o.:
  • ClineX a.s., IČO: 04518951, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
  • CreditPortal, a.s., IČO: 05561302, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
  • ette capital a.s., IČO: 04029518, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
  • ettefin alfa a.s., IČO: 07868863, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • emaru czech a.s., IČO: 09242015, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • EMARU sp. Z o.o, (registrační číslo: 630530894), se sídlem Mickiewicza 29, 40 085 Katowice
  • finette s.r.o., IČO: 07332823, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • For Plastic a.s., IČO: 06111017, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • holver s.r.o., IČO: 25860399, se sidlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • notos power a.s., IČO: 08072809, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • Plastic One a.s., (IČO: 05992346), se sídlem Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava
  • Plastic Union a.s, IČO: 06186157, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • rockette s.r.o. ., IČO: 05379776, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • sunette s.r.o. ., IČO: 25901001, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • TALKEY a.s., IČO: 09101942, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 

 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás: K2 connect solution s.r.o., IČO: 27787966, se sídlem Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava - Přívoz
 • provozovatelé marketingových nástrojů, jako je FISTRO digital s.r.o., IČO: 06228330, se sídlem Janáčkova 1024/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, DVA MLUVČÍ s.r.o., IČO: 02739321, se sídlem Kukučínova 799/10, Hulváky, 709 00 Ostrava, ActiveCampaign, LLC., podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/

 

rozsviťte i vy

svůj business

sunette s.r.o.

Hrušovská 3203/13a
702 00 Ostrava

© 2019 developed by sunette | Zásady zpracování osobních údajů